Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach

31314660
Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach
Hlavná 67,  040 01 Košice - Staré Mesto
Košice I
31.05.2000
Zastupiteľské orgány iných štátov
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Exteritoriálne organizácie a združenia
Inštitúcie EÚ
Zahraničné
3-4 zamestnanci

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.